Trạm sách Việt lớn nhất tại Nhật với hàng ngàn đầu sách

Địa chỉ: Tokyo-to, Sumida-ku, Mukojima, 3-41-14
Số điện thoại: 080-6285-4277

Liên hệ với chúng tôi